Vārda diena: Rasma, Rasa, Maira

Privātuma politika

Privātuma politika

SIA Puse Plus personas datu apstrādes paziņojums klientiem

Informācija par datu pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA “PUSE PLUS”, reģistrācijas numurs: 40003351618, juridiskā adrese: “Pamati”, Mārupe, Mārupes nov., LV -2167. Ar mums var sazināties, rakstot uz pasta adresi: ”Pamati”, Mārupe, Mārupes nov., LV - 2167 vai elektroniskā pasta adresi: 

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu īpašums, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem, tajā skaitā:

 1. a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai.

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt piedāvājumu un līgumu sagatavošanu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu atgūšanu. Šim nolūkam un iepriekš norādītiem nolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, adrese

(lai varētu veikt pasūtījuma piegādi), telefona numurs (lai kurjers varētu sazināties par pasūtījuma piegādes laiku), e-pasta adrese( lai varētu nosūtīt priekšapmaksas rēķinu).

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
 1. b) Informācijas par mūsu jaunumiem, precēm pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai.

Balstoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu un Jūsu norādīto informācijas saņemšanas vai saziņas veidu, mēs varētu Jums nosūtīt informāciju par:

 • pakalpojumiem un mūsu darbību;
 • izdevīgiem piedāvājumiem;
 • atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām vai dāvanām;
 • iespējām piedalīties dažādos konkursos vai pasākumos;
 • kā arī saņemsiet apsveikumus svētkos.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, pasta adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 • jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a  punkts);
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.